näringsidkare

näringsidkare
fin., bus., econ.
• självständig yrkesutövare

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • näringsidkare — s ( n, näringsidkare) fysisk el. juridisk person som yrkesmässigt driver en verksamhet, företagare …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Types of business entity — Companies law Company  …   Wikipedia

  • Tipos de entidad empresarial — Hay muchos tipos de entidades empresariales definidos en los sistemas legales de varios países. Estos incluyen corporaciones, asociaciones, unipersonales y otros tipos especializados de organización. Algunos de estos tipos se enumeran a… …   Wikipedia Español

  • conflict of laws — 1. dissimilarity or discrepancy between the laws of different legal orders, such as states or nations, with regard to the applicable legal rules and principles in a matter that each legal order wishes to regulate. 2. Also called private… …   Universalium

  • självständig yrkesutövare — fin., bus., econ. • näringsidkare …   Svensk synonymlexikon

  • Allmänna reklamationsnämnden — egennamn EKON förkortas ARN, en statlig myndighet som lämnar rekommendationer till lösningar vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • egenavgift — s ( en, er) EKON del av kostnad för t.ex. sjukvård, försäkring som individen själv betalar; avgift till den allmänna försäkringen som enskild näringsidkare betalar …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • firma — s ( n, firmor) JUR namnet som en näringsidkare bedriver sin verksamhet under …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • konsument — s ( en, er) fysisk person som köper en vara el. tjänst för privat bruk av en näringsidkare i dennes verksamhet …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”